Dne 27.6.2024 proběhla školní slavnost, na níž jsme ocenili žáky za jejich aktivitu ve školních znalostních a sportovních soutěžích, za práci pro třídu a podporu spolužáků.

Díky nim se naše škola stala 2. nejúspěšnější školou ve vzdělávacích soutěžích na Praze 9. 

Děkujeme!

Výše měsíční úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2024/2025 činí 600 Kč. V této částce není obsažena úplata za pololetní, jarní, podzimní, vánoční a velikonoční prázdniny. V případě zajištění provozu ŠD během prázdnin, bude tato úplata, po dohodě se zřizovatelem, stanovena individuálně. Bližší informace k platbě budou zveřejněny koncem srpna, prosíme, platbu provádějte až po písemném potvrzení přijetí žáka do školní družiny.

 

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

Dne 25.6. jsme vyrazili vlakem poznávat historii doby Karla IV. Počasí nám přálo, děti si výlet užily a už se všichni těšíme na prázdniny.

třídní učitelky 6.AB


Poslední týden ve školním roce vždy patří výletům. Proto jsme se vydali společně na výpravu do středověké vesničky Botanicus, abychom si vyzkoušeli různá řemesla, která uměli naši předkové. Vyrobili jsme si provaz, mýdlo, svíčku, perníček, loutku, rýžovali jsme zlato, brousili jsme kameny a nakonec jsme si prohlédli přilehlé zahrady. Nechyběl ani skvělý oběd v místní hodovně. Měli jsme kuřecí plátek s bramborem.

Unavení, ale plní zážitků jsme se vrátili odpoledne domů. Mezi tím se - světe div se - narodil jednomu spolužákovi bratr.:-)

Mgr.Kateřina Lucáková

Vážení rodiče,

v poslední školní den - 28.6.2024 bude provoz školní družiny do 15:00. Děti z prvních tříd budou do 10:00 v Domečku, následně půjdou na oběd a od 11:00 do 15:00 budou všechny děti v družině na hlavní budově. Vyzvedávejte jako vždy pomocí čipu.

Děkujeme za pochopení.

Renata Hánová

vedoucí ŠD

Výdej obědů v poslední školní den 28. 6. 2024 proběhne od 10:00 do 12:00.

Renata Bílková

vedoucí ŠJ

Milí čtenáři,

předprázdninové vydání školního občasníku Kometa 600 naleznete zde.

20.6. vyjeli páťáci na výlet do Lidic.

Události, které se váží k obci Lidice, je učivo pátého ročníku. Prošli jsme pietní území, kde nás provedl průvodce. Poté jsme navštívili  muzeum, kde jsme zhlédli film a prohlédli si pozůstalosti, které připomínají tragicky zesnulé lidické muže, ženy a děti. 

Na závěr jsme obdivovali růžový sad. Dětem se výlet líbil, i když byli všichni unavení.