Vážení rodiče,

i naše družinové děti se do projektu zapojí. Budeme rádi, když nás v průběhu akce svým hlasem podpoříte!

Předem děkujeme!

 

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

 

 

V úterý 17.10.2023 se děti ze třídy 2.A vydaly, krásně společensky oblečeny, vstříc kulturnímu zážitku v Rudolfinu. 

Poslechly si pohádkový koncert pod názvem Císařův slavík aneb Návštěva na dvoře čínského císaře. Prožily společně Andersenovu pohádku Císařův slavík, ukrytou do podmanivého hudebního zpracování skladatele Václava Trojana.

"Byl jednou jeden čínský císař, který měl rád hračky a různé strojky. Jednou dostal neobvyklý dar - mechanického slavíka, hračku na klíček.

Dokáže ale jeho zvuk nahradit libozvučný zpěv živého slavíka?"

Na to už se musíte zeptat našich malých posluchačů. Jen oni totiž znají správnou odpověď.

 

 

Mgr.Kateřina Lucáková

I v letošním školním roce je otevřená anglická knihovna. Knihy v anglickém jazyce si mohou zapůjčit po dobu 1 měsíce žáci celé naší školy (1. i 2. stupně). 

Anglická knihovna poskytuje knihy (některé i s poslechy) všech jazykových úrovní s různorodým zaměřením. Mezi nejvíce populární patří literatura pro děti a mládež, ale dozvědět se můžeme něco zajímavého i o reáliích anglicky mluvících zemí.

Anglická knihovna tedy nabízí unikátní nabídku literatury vhodných pro všechny zájemce o další studium angličtiny. Těšíme se na naše čtenáře každý čtvrtek o velké přestávce.

                                                                                                                 Mgr. Eva Švancarová

Vážení rodiče,

v měsíci říjnu měli naši žáci z oddělení medvědů, lvíčat a tučňáků možnost podruhé navštívit dopravní hřiště. Tato návštěva byla opět velmi poučná a zábavná. Děti se naučily důležitá pravidla silničního provozu a získaly praktické dovednosti týkající se bezpečnosti na cestách.

Děkujeme vám za vaši podporu a těšíme se na další společné akce a zážitky.

Vychovatelky ŠD

V měsíci říjnu se žáci 1. tříd zúčastnili prvního výletu. Navštívili jsme ekocentrum PRALES v městské části Praha 19 Kbely.

Ekovýchovný program: Kdo nám dává vajíčka a kde se bere mléko? Proč mají králíci dlouhé uši a ovečky huňaté kožíšky? A kdo všechno vlastně bydlí na farmě?

Vydali jsme se s dětmi na prohlídku zvířátek. Některá jsme mohli pohladit a nakrmit . Dozvěděli jsme se od paní farmářky, jak se o zvířátka správně starat, aby byla spokojená. Výlet se vydařil, přálo nám hezké počasí a rádi bychom se do ekocentra ještě někdy podívali.

Mgr. Jana Mírná

V pondělí 30.10. navštívili třeťáci divadlo Gong. Představení Stínadla se bouří bylo pro děti velkým zážitkem - Rychlé šípy stále zanechávají velký dojem. 

Lucie Navrkalová

Vážení rodiče,

připomínáme tímto, že platba obědů podle řádu školní jídelny má následující podmínku: „Je nutné, aby platba za obědy na následující měsíc byla připsána na účet ŠJ nejpozději do 20. dne v měsíci probíhajícím.“

Množí se nám případy, kdy rodiče s nemilou dávkou samozřejmosti a často i arogancí volají třeba třetího dne v měsíci, informují o tom, že platbu předchozí noci poslali a dožadují se oběda pro své dítě. Připsání částky na účet a spárování s objednávkovým programem školní jídelny má svůj čas, proto má být platba na účtu předem. Často také rodiče používají argument „že nás ten jeden oběd nezabije“, ale jistě by tento přístup nezkoušeli uplatnit v restauraci nebo si také neuvědomují, že pozdních platičů jsou spolu s nimi, bohužel, vyšší desítky.

K přehledu plateb i zůstatků má každý rodič přístup do strava.cz. Verbální útoky na vedoucí školní jídelny ničemu nenapomáhají a bylo by vhodné je vyměnit za upomínku do kalendáře 20. dne v měsíci nebo včasné zřízení inkasa či trvalého příkazu.

Všem rodičům, kteří nemají problém dodržovat pravidla a včas obědy platí, moc děkujeme.

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

Vážení rodiče, 

 

v průběhu druhého týdne v září jsme zjistili, že se do Bakalářů nepropisují poznámky ke kázni či připravenosti pomůcek na vyučování. Záležitost jsme reklamovali u poskytovatele. Problém poskytovatel vyřešil až nyní.

Vyučující poznámky v nejkratším možném termínu dopíší, chceme Vás tímto jen informovat, že chyba nevznikla na naší straně. Prosím, kontrolujte poznámky průběžně tak, aby jste ve čtvrtletí nemohli být náhle rozčarováni. :-)

 

Děkujeme za spolupráci. 

 

Mgr. Naďa Koháková 

ředitelka školy