Termíny podávání žádostí o prominutí či snížení úplaty za školské služby

Říjen :                    19.10. 2022   8:00 – 9:00hod

                               21.10. 2022   8:00 – 9:00hod

Listopad :               11.11. 2022  8:00 – 9:00hod

                               14.11. 2022   8:00 – 9:00hod

Prosinec :               12.12. 2022   8:00 – 9:00hod

                               14.12. 2022   8:00 – 9:00hod

Leden 2023:       9.1.2023 8:00-9:00; 13.1.2023 8:00-9:00

Únor 2023:         13.2.2023 8:00-9:00; 15.2. 2023 8:00-9:00

Březen 2023       6.3. a 13.3. 8:00-9:00 hod. 

Duben 2023        3.4. a 11.4. 8:00-9:00 hod.

Květen 2023       2.5. a 9.5. 8:00-9:00 hod.

Červen 2023       5.6. a 12.6. 8:00-9:00 hod.

Září 2023             8.9. a 13.9. 8:00-9:00 hod

Říjen 2023           4.10. a 11.10. 8:00-9:00 hod

Listopad 2023      1.11. a 8.11. 8:00-9:00 hod

Prosinec 2023      6.12. a 13.12. 8:00-9:00 hod

 

Vnitřní směrnice ředitelky školy - opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti

L600 - žádost- rozhodnutí

 

„ZŠ Litvínovská 600 - Šablony IV OPJAK“

Od 1.8.2023 – 31.12.2025 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Litvínovská 600 - Šablony IV OPJAK“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0007194, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, vzdělávání pracovníků a inovativní vzdělávání žáků. Cílem projektu je rozvoj strategie školy v těchto oblastech, pozitivní klima ve škole a zvyšování efektivity způsobu práce.

šablony OPJAK

 

 Plakát k projektu: „ZŠ Litvínovská 600 - Šablony IV OPJAK“

 

 

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Plakát - cíl 173 a 174

Plakát

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy -  Financováno Evropskou unií – Next Generation EU 

Plakát

Projekt

Financováno Evropskou uniíí - Next Generation EU - NPO distanční výuka - cíl 172 

 

Výroční zprávy

 

Rozpočet

 

ZŠ Schválený rozpočet 2023

ZŠ schválený rozpočet 2022

Rozpočet - výhled 2022

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Naše škola plní povinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) prostřednictvím Skupiny podniků „Základní a mateřské školy MČ Praha 9“.

Veškeré informace, formuláře a dokumenty k tématu Ochrana osobních údajů jsou uveřejněny na stránkách:

https://praha9.cz/o-praze-9/skolstvi/ochrana-osobnich-udaju-pro-zs-a-ms-mc-praha-9.

ŠABLONY II - ZŠ LITVÍNOVSKÁ 600

Plakát

Projekt

ZŠ LITVÍNOVSKÁ 600 - ŠABLONY