Žádosti o přijetí ke vzdělávání žáci cizinci (uprchlíci) nebo žádosti o přestup (přistěhovaní do spádového obvodu) jsou ve správním řízení vyřizovány každé sudé pondělí od 8:00 do 9:00. Upozorňujeme žadatele, že maximální kapacita školy je vyčerpána. Zahájení správního řízení negarantuje přijetí na školu.

Kapacita ŠD pro pavilon Domeček - nulté a první třídy je vyčerpána. 

V Praze, 7.9.2022

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy