CELOROČNÍ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2023 - 2024
Měsíc Datum Akce
  4.9. Zahájení školního roku, schůzka školské rady
4.-8.9.  Adaptační kurz 6.ABC
11.9. Třídní schůzky 2.-9. ročník, výbor SRPZŠ
13. + 15.9. Zahájení plaveckého výcviku 3.třídy
18.9.  Profitesty 9. roč.
28.9. Státní svátek
29.9. Ředitelské volno (deratizace, dezinsekce)
říjen 2.10. Provozní porada, zahájení kroužků
3.10. Profitesty 9. roč.
26.+ 27.10. Podzimní prázdniny
listopad 6.11. Provozní porada
13.11. Pedagogická rada, třídní schůzky
15.-16.11. Projektové dny 
17.11.  Státní svátek
prosinec 4.12. Provozní porada
21.12. Třídní besídky
23.12.- 2.1. Vánoční prázdniny
  2.-8.1. Lyžařský kurz 7. třídy
leden 3.1. Začátek školy, provozní porada
24.1. Pedagogická rada
28.1-3.2. Výlet - Sayda, Německo
29.1. Informativní schůzky k přihláškám SŠ 
31.1. Konec kurzu plavání 3. třídy
31.1. Konec 1. pololetí, vysvědčení
únor 2.2. Pololetní prázdniny
5.2. Provozní porada
12. - 18. 2. Jarní prázdniny
7.+9.2. Zahájení plaveckého výcviku 2.třídy
březen 4.3. Provozní porada
28.3. Velikonoční prázdniny
29.3. +1.4. Velikonoční státní svátky
duben 8.4. Provozní porada
10.-11.4. Zápis do 1.tříd
22.4. Pedagogická rada, třídní schůzky, výbor SRPZŠ
20.-26.4.  Zájezd do Londýna
květen   Zahájení kurzu pro předškoláky
6.5. Provozní porada
1. +  8.5. Státní svátek
6.+ 7.5. Projektové dny 
9.-10.5. Ředitelské volno 
  Pasování na čtenáře
červen 3.6. Provozní porada
  Závěrečné zkoušky 9.tříd - ČJL, M, AJ
  Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 
  Schůzka rodičů žáků přípravné třídy
19.6. Konec kurzu plavání 2. třídy
21.6. Uzavření klasifikace
24.6.  Pedagogická rada
od 25.6. Třídní výlety
27.6. Školní slavnost, předání vysvědčení 9. třídám 
28.6. Konec 2. pololetí, vysvědčení
  29.6. - 1.9. Letní prázdniny, 2. září zpět do školy