Výsledky voleb zástupců rodičů do Školské rady při ZŠ Litvínovská 600 na období 2024 – 2027

Volby proběhly korespondenční formou ve dnech 13. 5.-17. 5. 2024. Voleb se zúčastnila nadpoloviční většina zákonných zástupců žáků, tj. oprávněných voličů.

Nejvyšší počet hlasů získali:

  1. Lucie Kolátková - 379 hlasů
  2. Tomáš Felt – 322 hlasů

Další pořadí:

  1. Lenka Bartošová – 217 hlasů
  2. Martina Holečková – 213 hlasů
  3. Markéta Langová – 147 hlasů

 Lucie Kolátková a Tomáš Felt se stávají na příští období 2024 - 2027 zástupci rodičů do školské rady.

                                               volební komise:            Veronika Pertlová

                                                                                    Andrea Wendlíková

                                                                                    Martina Zettlová

V Praze dne 20. 5. 2024        

 

 

Doplňující informace k volbám do školské rady

 

Vážení rodiče,

blíží se termín korespondenčních voleb do školské rady a to 13.-17. května 2024.

Žákům byly 3.5.2024 předány hlasovací lístky obsahující jména pěti kandidátů. Křížkem označíte dva, které si vyberete. Při označení více kandidátů je lístek neplatný.

Odevzdání hlasovacích lístků:

  1. Hlasovací lístek pošlete ve dnech od 13.5. v zalepené obálce (nebo přelepený) po dítěti třídní učitelce/ třídnímu učiteli. Ta/Ten zaeviduje přijetí hlasovacího lístku od dítěte (každý žák může přinést lístek od obou zákonných zástupců) a vhodí ho do sběrné obálky, aniž by viděl/a zvolené kandidáty, protože volba je anonymní. Hlasovací lístky se mohou po dětech poslat nejpozději do pátku 17.5. S koncem vyučování, tj. nejpozději ve 13:30 hod. bude příjem hlasovacích lístků uzavřen.
  2. Zákonní zástupci tříd 4.ABC a 5.AB, jejichž žáci jedou na ŠVP mohou lístek odevzdat volebnímu výboru přímo u odjezdu autobusů v pondělí 13.5. ráno.
  3. V případě, že dítě v týdnu od 13.-17. května do školy nepůjde, může si zákonný zástupce domluvit předání lístku s  Mgr. Wendlíkovou na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Volební komise následně shromáždí hlasy a stanoví výsledné pořadí kandidátů. Dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů budou novými členy školské rady. V případě rovnosti hlasů bude rozhodnuto losováním.

Pokud k Vám volební lístek nedorazil a nenašli jste ho v aktovce dítěte, můžete si ho vytisknout zde.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy.

Děkuji Vám za spolupráci.

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

 

 

 

Volby do školské rady 13.-17.5.2024

 

Ředitelka Základní školy Litvínovská 600 v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady.

Volby dvou zástupců rodičů do školské rady na období 2024 až 2027 se uskuteční korespondenční formou v termínu 13.-17. května 2024.

Nejpozději týden před volbami Vám budou prostřednictvím žáků předány hlasovací lístky obsahující jména pěti kandidátů. Křížkem označíte dva, které si vyberete. Při označení více kandidátů je lístek neplatný. Hlasovací lístek pošlete v zalepené obálce (nebo přelepený) po dítěti třídní učitelce/ třídnímu učiteli. Ta/Ten zaeviduje přijetí hlasovacího lístku od dítěte (každý žák může přinést lístek od obou zákonných zástupců) a vhodí ho do sběrné obálky, aniž by viděl/a zvolené kandidáty, protože volba je anonymní.

Volební komise následně shromáždí hlasy a stanoví výsledné pořadí kandidátů. Dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů budou novými členy školské rady. V případě rovnosti hlasů bude rozhodnuto losováním.

Souhlas s kandidaturou vyslovili tito Vámi navržení zákonní zástupci žáků:
Mgr. Lucie Kolátková, Tomáš Felt, Lenka Bartošová, Ing. Markéta Langová, Martina Holečková.

Medailonky kandidátů naleznete zde.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy.

Děkuji Vám za spolupráci.

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

Volební komise:

Bc. Veronika Pertlová, Mgr. Martina Zettlová, Mgr. Andrea Wendlíková

 

 

Školská rada 2021-2024

Školská rada 2018-2021

Jednací řád