Ve 4.B děti kreslily obrázky pro radost seniorům. Zapojili jsme se do projektu Psaní od srdce Diakonie Českobratrské církve evangelické. Dětem se obrázky povedly a kreslily s chutí. Tlustou obálku s obrázky jsme odeslali a věříme, že každý obrázek potěší některého ze seniorů.

Lia Ruthová

V dubnu navštívily děti ze 4.B výstavu Otevřená cesta v Národopisném muzeu v Letohrádku Kinských . Paní lektorka Žofie Látalová je seznámila se základními informacemi o historii a kultuře Romů. Výstavu pořádalo Muzeum romské kultury. V květnu ve třídě v rámci výtvarné výchovy proběhl workshop. Děti si ve skupinách vyzkoušely výtvarnou techniku s použitím skelné drtě. Povedené výtvarné práce na téma Cesta teď zdobí naši třídu.

Lia Ruthová

Do  projektu Klub mladých diváků je naše škola zapojena již  mnoho let. Přihlášení žáci ze 7.-9. tříd za celý školní rok navštíví 4 odpolední nebo večerní divadelní představení. V letošním školním roce je před námi je ještě poslední červnové představení, ale nyní již víme, že jsme navštívili divadelní představení v divadlech ABC, V Dlouhé, v Národním divadle a v  Komedii. V letošním školním roce navštěvuje Klub mladých diváků 30 dětí. Přihlašování na další ročník proběhne v září a my doufáme, že bude stejný nebo ještě větší zájem než v letošním roce, jelikož jít večer do divadla se spolužáky  a bez rodičů, je přece prima :)

 Mgr. H. Štěpánková a Mgr. R. Blažková

I letos se naše škola zapojila do Dopravní soutěže mladých cyklistů v obou kategoriích, ve kterých soutěžili žáci a žákyně z 5.A, 6.C, 9.C. Dopravní soutěž mladých cyklistů se v obvodním kole skládá ze zásad poskytování první pomoci, testu z pravidel provozu na pozemních komunikací, jízdy zručnosti (na kole přes překážky) a z jízdy na kole po dopravním hřišti  podle pravidel provozu na pozemních komunikacích. V každém družstvu soutěží 2 dívky a 2 chlapci.

V obou kategoriích jsme získali 1. místo a postupujeme do krajského kola, které se uskuteční v červnu na Praze 6.

Mgr. Hana Štěpánková

 Volby proběhly korespondenční formou ve dnech 13. 5.-17. 5. 2024. Voleb se zúčastnila nadpoloviční většina zákonných zástupců žáků, tj. oprávněných voličů.

Nejvyšší počet hlasů získali:

  1. Lucie Kolátková - 379 hlasů
  2. Tomáš Felt – 322 hlasů

Další pořadí:

  1. Lenka Bartošová – 217 hlasů
  2. Martina Holečková – 213 hlasů
  3. Markéta Langová – 147 hlasů

 Lucie Kolátková a Tomáš Felt se stávají na příští období 2024 - 2027 zástupci rodičů do školské rady.

                                               volební komise:            Veronika Pertlová

                                                                                    Andrea Wendlíková

                                                                                     Martina Zettlová

V Praze dne 20. 5. 2024        

Od 13. do 17. května se vydaly třídy 5.A a 5.B na pirátskou školu v přírodě do Pístiny v jižních Čechách. Počasí nám přálo, a tak jsme postupně za podpory čtyř pirátů - instruktorů tvořili svoji třídní vlajku, pirátský pokřik, mapu pokladů, hledali pirátský poklad, opékali buřty a plnili spoustu dalších úkolů a her. Vše jsme pořádně oslavili pirátským disco tancem a zpěvem s kytarami. Všichni jsme si školu v přírodě užili a plní zážitků se v pořádku vrátili domů.

Třídní učitelky

V týdnu od 13. do 17. května vyjely čtvrté třídy do RS Lites u Mukařova na pobyt v přírodě. Instruktoři z agentury Wenku nám připravili program inspirovaný indiánskými zvyky a soužitím s přírodou. Děti střílely z luku, házely podkovou, malovaly na trička, vyráběly chrastítka, nacvičovaly scénky s indiánskou tématikou, ale zahrály si i jiné hry jako například velmi oblíbenou laser game s lany. Počasí nám přálo, celý týden bylo slunečno. Jídlo nám chutnalo. Všichni jsme si to moc užili. 

Školní rok se už chýlí ke konci, a tak i putování sedmých tříd po různých řemeslných oborech na SOŠ Jarov došlo svého cíle. Žáci a žákyně měli možnost vyzkoušet si práci s různými materiály a nástroji, vyrobit si funkční či okrasný výrobek, zlepšit si svoje technické, ale i logické dovednosti a nakonec rozvíjet svou kreativitu.

Doufáme, že návštěvy děti inspirovaly a možná pomohly i při úvahách o budoucím oboru vzdělání.

H. Paskudová, M. Rozsypalová, A. Buchetková, T. Nemyrovych, V. Janů