Vážení rodiče, milé děti,

v letošním školním roce nebudou pro nedostatečný zájem otevřeny kroužky:

Sportovní hry středa - od 14:00

Dopravní výchova pondělí - od 14:00

Všechny ostatní kroužky začnou v týdnu od 2.10.2023, vyučující si děti obejdou s informací o místě první schůzky. Družinové děti si vyučující v družině vždy před kroužkem vyzvednou.

Kurz přípravy k přijímačkám ČJ bude v druhém období zkrácen k termínu přijímaček a tím bude pokrácena i cena.

U kroužků, kde byl převis zájemců, došlo k losování a nevylosovaným dětem jsme poslali přihlášku se zprávou zpět. Pokud by se místo v kroužku uvolnilo, nabídneme jej přednostně nevylosovaným dětem.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

Mgr. Naďa Koháková

Ředitelka školy

Vážení rodiče,

třídní schůzky 2.-9. ročníků se uskuteční v pondělí 11.9. 2023 od 18:00 hod. v kmenových třídách. 

V tentýž den od 17:00 proběhne ve sborovně školy schůzka výboru SRPZŠ.

 

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

Žáci 6.ABC dojeli v pořádku na adaptační kurz. 

třídní učitelé

Milí žáci, vážení rodiče,

začátek nového školního roku 2023/24 je v pondělí 4. září 2023, těšíme se na Vás!

Žáci 2.- 9. tříd se shromáždí do 7,50 hod. před budovou školy, kde si je vyzvednou třídní učitelé. První den se budou žáci učit jen jednu vyučovací hodinu. V 8:45 hod. odvedou žáky třídní učitelé do vestibulu školy a ti mohou odcházet domů. Děti, které chodí do školní družiny, si vyzvednou ve třídách paní vychovatelky ŠD. Obědy se v tento den vydávají od 11:00 hod. do 13:00 hod.

V dalších dnech bude výdej obědů probíhat ve standardním čase, tj. od 11:40 do 14:00 hod.

Prvňáčci přijdou z ulice Veltruská, k pavilonu „Domeček“. Děti se se svými rodiči shromáždí v 8,15 hod. v prostoru multifunkčního hřiště, kde je slavnostně uvítá zástupce MČ Praha 9, vedení školy a třídní učitelky. (V případě špatného počasí proběhne uvítání v tělocvičně školy). Následně si paní učitelky odvedou žáky do tříd. Kolem 9. hodiny proběhnou první třídní schůzky, o děti se postarají paní vychovatelky ŠD. Po skončení třídních schůzek si rodiče převezmou své děti a odcházejí v tento první školní den domů (a proto dítěti na první den nepřihlašují oběd). Je možné dát prvňáčka  do družiny hned první den, ačkoliv považujeme za vhodnější, aby děti škole přivykaly postupně. Dítě, které by zůstalo ve škole do odpoledne, musí mít přihlášený oběd.

Rozdělení dětí podle tříd naleznete níže a seznamy budou i vyvěšeny u hlavního vchodu školy.

Žáci přípravné třídy se se svými rodiči dostaví v 7,55 hod. taktéž před vchod do pavilonu v ulici Veltruská, kde je uvítá třídní učitelka 0. A a následně proběhne i třídní schůzka.

Na třídní schůzce nuláčků a prvňáčků bude možné se přihlásit do ŠD - můžete s sebou přinést již vyplněný zápisní lístek (zde), nebo vyplnit na místě. 

Školní družina pro přihlášené děti bude již pondělí ve standardním provozu do 17:00 hod.

V úterý 5. 9. bude na prvním stupni vyučování do 11:40, 2. stupeň bude mít do 12:35 hod.

Od 6. 9. do 8. 9. 2023 bude probíhat výuka podle rozvrhu ve zkušebním provozu bez odpoledního vyučování. Žáci obdrží rozvrh ve škole a prostřednictvím Bakalářů.

První třídy se budou učit v adaptačním režimu, o kterém budou rodiče informováni na třídních schůzkách 4. 9. 2023.

Loňské páté třídy přecházejí do šestých tříd a odjíždějí 4. 9. 2023 na adaptační kurz. Informace rodiče obdrželi mailem. Rozdělení žáků do tříd bylo na tomto webu již zveřejněno.

Rozdělení žáků do 1. tříd:

1.ABC

Rozdělení dětí do prvních tříd je konečné. Vzhledem k vysokému počtu dětí a řadě požadavků na rozdělení, jimž jsme se snažili vyhovět, již další změny uskutečnit nelze. Prosíme rodiče, aby tuto skutečnost respektovali.

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

přejeme Vám krásné léto plné odpočinku a pohody!

 

Rodičům děkujeme za spolupráci a s Vámi, milí žáci, se těšíme na viděnou 4.9.2023.

 

Za tým celé naší školy

 

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

Čtvrtek 29.6. byl posledním dnem školy pro naše deváťáky. Všichni ve škole jsme se oblékli do ležérního oblečení, kostýmů, nebo dokonce pyžam a loučili jsme se nejen s našimi žáky 9. tříd, ale i s uplynulým školním rokem. Po oslavách a odměňování v jídelně školy jsme již očekávali průvod deváťáků školou. Všichni žáci i učitelé jsme vytvořili se zvonečky v ruce po celé škole "špalír" a deváťáci si tak mohli naplno užít svoje poslední zvonění. Jejich průvod končil symbolicky v Domečku u prvňáčků.
S těmi se setkali ještě jednou na odpolední slavnosti. Prvňáčci svým odcházejícím spolužákům zazpívali a vzájemně si vyměnili dárečky, které vyrobili. Loučení to bylo velmi milé a dojemné.
Přejeme všem odcházejícím žákům 9. tříd hodně štěstí a úspěchů!

 

Tým učitelů Základní školy Litvínovská 600 spolu s vedením školy

Vážení rodiče,

rozhodnutí o rozdělení žáků do šestých tříd jsem učinila spolu s:

Mgr. Lia Ruthová, Mgr. Radka Blažková, Mgr. Pavlína Hrůzová -  třídní učitelky

Mgr. Michaela Válková, Bc. Markéta Rozsypalová – vyučující AJ

Mgr. Lenka Válková – speciální pedagog, Mgr. Gabriela Janů – výchovný poradce

Ideální rozdělení neexistuje, řada z Vás na mě v minulých týdnech vyvíjela mailový či telefonický tlak ve smyslu, co je nejlepší právě pro „Vaše jedno dítě“. Někteří rodiče volali po změnách, stejně jako jiní žádali zachovat status quo.

Spolu s kolegyněmi, které Vaše děti znají a učí, jsme zvážily všechny možnosti, a rozhodly jsme viz příloha. Jedná se o kompromis, u kterého jsme přesvědčeny, že je ve prospěch většiny žáků.

Škola je přesvědčena, že rozložením vyučujících jednotlivých předmětů, počtem žáků i další důslednou prací s kolektivem bude rozvíjena pozitivní atmosféra ve třídách a podpořena kázeň.

Zařazování žáků do tříd a skupin je zákonem zakotvená pravomoc ředitelky školy, proto Vás, vážení rodiče, žádám, abyste rozdělení respektovali.

 

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

 

6.ABC