Děkujeme všem žákům i jejich rodičům, kteří se zapojili do sbírky pro děti ukrajinských uprchlíků. Zvláštní poděkování patří žákům 8. A a 8. B za zorganizování a koordinaci celé akce.

S přáním hezkého víkendu

RNDr. Věra Cyprichová, ŘŠ