Děkujeme všem žákům i jejich rodičům za aktivní zapojení do sbíkry pro ukrajinské děti. Zvláštní poděkování patří žákům třídy 8. A a 8. B za zorganizování a koordinaci celé akce.

RNDr. Věra Cyprichová