V pondělí 26.4. 2021 nastupují k prezenční výuce opět žáci, kteří chodí v lichý týden:

0.A, 1.B, 2.A, 2.C, 3.A, 3.C, 4.A, 4.C  

Testování v hlavní budově proběhne ve zrychleném režimu, řada dětí již zvládne samoodběr pod dohledem třídní učitelky.

Děti bez doprovodu rodičů procházejí od 7:30 do 7:55 průběžně do své kmenové třídy bez přezouvání:

2.A, 2.C hlavní vchod levými dveřmi

3.A, 3.C boční vchod vlevo od hlavního vchodu, za vstupem zatáčí doprava

4.A, 4.C vchodem pro ŠD a dále, jak jsou zvyklé

Nástup rodičů s dětmi na testování (pokud dítě samo ještě nezvládá):

0. A, 1. B – čas: 7,30 – 8, 00 hod. – Domeček - vstup přímo ze zahrady do učebny určené pro testování, proběhne ve stejném režimu jako v pondělí. Děti, které podle sdělení rodičů zvládnou samoodběr, si na místě zorganizují paní učitelky.

2.A, 2.C  - čas: 7, 30 – 8, 00 hod.  – vstup hlavním vchodem, pravými dveřmi. Testovací místo v pravé části vstupní haly (v prostorách u šatních skříněk II. stupně), jako bylo v pondělí, rodiče vstupují na vyzvání.

3. A, 3.C - čas: 7, 30 – 8,00 hod – vstup bočním vchodem vlevo od hlavního vchodu. Testovací místo vlevo v chodbě u učebny fyziky.

4.A, 4.C  - čas: 7, 30 – 8, 00 hod - vstup do budovy vchodem pro ŠD, testovací místo vlevo v chodbě u schodiště do školní jídelny.

V případě pozitivního testu žák nebude vpuštěn do školy, příslušná vyučující vystaví rodiči potvrzení o pozitivním nálezu u dítěte. Rodič je povinen oznámit toto ošetřujícímu lékaři dítěte. Lékař následně vystaví dítěti žádanku na PCR test. Pokud následný test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu.

Souběžně s tímto testováním budou ve spolupráci se zřizovatelem MČ Praha 9 rozdány sady na testování PT-PCR. Dětem je ve třídě rozdá třídní učitelka.  

Podmínkou testování PT-PCR je řádná registrace odebraného vzorku do formuláře akreditované laboratoře na https://www.covid-ghc.com/skola. Před odevzdáním vzorku je třeba on-line vyplnit údaje dítěte a oskenovat QR kód z černého uzávěru na zkumavce. Formulář laboratoře má tlačítko na skenování „Skenovat QR kód“. Pro vyplnění on-line formuláře je nutný chytrý telefon s fotoaparátem. Odevzdání vzorku bez registrace neumožní párování a následné zaslání výsledku testu.

Testovací sadu obdržíte v označeném sáčku. V tomto sáčku je třeba vrátit zkumavku s odebraným vzorkem slin dítěte. Spolu s PCR testovací sadou obdržíte návod pro odběr a tištěný formulář ,,Dotazník část 3 “– viz zde. I tento formulář je třeba řádně vyplnit a odevzdat ve škole společně s odebraným vzorkem.

Vzorek slin v označeném sáčku a vyplněný formulář pošlete po dítěti následující den v úterý 27. 4. 2021.

V případě, že bude Vaše dítě otestováno PCR testem, nebude se muset znovu testovat ve čtvrtek antigenním testem. Zároveň PCR testování umožňuje vyšší citlivost na detekci viru COVID- 19, a proto zaručí větší ochranu žáků před vzájemným přenosem infekce. Pokud se rozhodnete sadu nepoužít, prosím, vraťte ji po dítěti do školy.

Děkujeme Vám za spolupráci.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

leták MŠMT žáci

leták MŠMT rodiče