Vážení rodiče,

v zájmu omezení šíření infekce COVID-19 mezi žáky a zaměstnanci školy se naše škola zapojila do pilotního dobrovolného testování žáků 0. – 2. ročníků, které organizuje a financuje  MČ Praha 9.

Obracíme se na Vás s žádostí, abyste své dítě doma otestovali sadou, kterou v úterý 16.2. 2021 spolu s detailním návodem obdrží všichni žáci výše uvedených ročníků.

Tato pilotní studie by mohla napomoci k návratu do škol i dalším žákům z vyšších tříd.

Děkuji za spolupráci

Věra Cyprichová, ředitelka školy

Pro Vaši informaci zveřejňujeme text dopisu, kterým se na Vás obracejí představitelé MČ Praha 9, místostarosta Mgr. Tomáš Portlík a radní pro oblast školství Ing. Zdeněk Davídek.

Dopis rodičům.