Vážení rodiče,

třídní schůzky rodičů dětí, které nastupují v září do první třídy, se uskuteční 1.6.2016 v 15:30 ve školní jídelně. Nezapoměňte prosím, že zápis do školní družiny bude probíhat od 15:00 do 15:30 ve vestibulu školy - přijďte prosím včas.

O děti, které chodí do kroužku "Hrátky s předškoláky" bude v době třídních schůzek postaráno jako obvykle.

Děkujeme za spolupráci.

RNDr. Věra Cyprichová

Ve čtvrtek 19. května navštívil celý 5. ročník výstavu Karel IV. Návštěva výstavy ve Valdštejnské jízdárně byla zakončením projektových dnů minulého týdne. Lektorský výklad a samotná výstava děti zaujala. Děti byly velice šikovné a  ukázalo se, že o císaři a českém králi Karlovi vědí opravdu hodně. Pečlivě vyplňovaly pracovní listy, vzorně se chovaly, byly zvídavé a aktivně se zapojily i do práce v učednické dílně, která program výstavy uzavírala. Výstava je krásná a všem její návštěvu doporučujeme.

Mgr. Lia Ruthová

Vážení rodiče,

v souvislosti s množícími se případy na různých školách bychom Vás rádi upozornili na nebezpečí mobilních dat v mobilních telefonech Vašich dětí, zejména těch opravdu malých.

Na internetu lze navštívit řadu webových stránek, které jsou pro děti zcela nevhodné. Bohužel už i děti na prvním stupni mají možnost se přes svá osobní mobilní zařízení na takovéto stránky podívat a případně je ještě ukázat zvědavým spolužákům. Škola je proti tomuto naprosto bezmocná, nemůžeme dětem kontrolovat, co si prohlížejí ve svém mobilu, můžeme řešit až případ, kdy na tuto skutečnost některé z dětí upozorní.

Proto Vám doporučujeme, abyste zařízení svých dětí opatřili rodičovským zámkem proti zhlédnutí podobných nevhodných stránek a nepodcenili ani občasnou kontrolu historie webových prohlížečů v zařízeních Vašich dětí.

Pokud Vaše dítě samo mobilní data nemá, neznamená to, že se na internet nemůže dostat. Děti jsou dnes technicky velmi zdatné - stačí jeden ochotný spolužák s daty a rázem je připojeno více dětí.

Na internetu naleznete řadu odkazů, jak rodičovské zámky instalovat, případně se můžete obrátit na odborníky.

Děkujeme Vám za spolupráci.

RNDr. Věra Cyprichová

Zápis do školní družiny pro školní rok 2016/17 se uskuteční pro dané ročníky v následujících termínech:

  • Pro žáky, kteří následující školní rok půjdou do prvních tříd se zápis do družiny uskuteční:

1.6. 2016 od 15:00 do 15:30 - POUZE budoucí prvňáci ve vestibulu školy

  • Pro žáky, kteří následující školní rok půjdou do druhých, třetích a čtvrtých* tříd se uskuteční:
  • 31.5. 2016 od 6:45 do 7:45 – v kanceláři ekonomky školy
  • 2.6. 2016 od 14:00 do 16:30 - v kanceláři ekonomky školy

*Žáci, kteří půjdou do čtvrtých tříd, se mohou hlásit a budou umístěni v případě volné kapacity a to přednostně žáci, kteří se přijdou zapsat nejdříve.

K zápisu přineste:

  • vyplněný zápisní lístek a 500,- Kč v hotovosti na úhradu školní družiny za měsíc září – bez zaplacení úplaty za družinu NELZE dítě zapsat.

Platba za říjen – prosinec bude splatná do 30. září 2016 na účet školy, jehož číslo spolu s variabilním symbolem obdrží přihlášení žáci během 2. týdne školního roku. 

Zápisní lístek obdrží družinové děti předem v družině, rodiče budoucích prvňáčků předem na kurzu „hrátky s předškoláky“, nebo ho lze stáhnout z webových stránek školy ve formulářích ke stažení.

1. září budou do družiny vpuštěni pouze již zapsaní žáci. Pokud dítě v září do družiny nenastoupí, platba bude vrácena. 

Pokud se rodiče z vážných důvodů k zápisu do družiny ve výše uvedených termínech nedostaví, žádáme je, aby v týdnu od 22.8.-26.8.2016 napsali na školní mail, že mají o družinu zájem. Dle provozních možností školy jim bude umožněn náhradní zápis v posledních srpnových dnech.

RNDr. Věra Cyprichová

I v letošním roce jsme se zapojili do projektu fondu Sidus na podporu nemocným dětem. Žáci mohou zakoupením náramku nebo přívěsku tomuto fondu přispět.

Děkujeme všem zúčastněným!

Upozorňujeme rodiče, že ve čtvrtek 26.5.2016 bude zkrácena výuka z provozních důvodů, nedružinoví žáci budou opouštět budovu v 11:40.

Provoz školní družiny je zachován v plném rozsahu, stejně tak je zabezpečeno stravování dětí.

Děkujeme za pochopení.

RNDr. Věra Cyprichová

Jedno z připomenutí letošních oslav našeho oblíbeného panovníka prožili žáci 8. ročníků. Do doby Karla lV. se přenesli 4. května na půdě Karlínského divadla, kde v doprovodu známých melodií zažili příběh filmu Noc na Karlštejně na motivy hry J. Vrchlického. I když historie hradu Karlštejn je podle odborníků jiná, divadelní představení se všem moc líbilo.       M.Zettlová

Ve dnech 9. a 10. května si dali dostaveníčko naši nadějní atleti na závodech o Pohár rozhlasu na ZŠ Chodovická. Krásné počasí všechny závodníky povzbudilo k co nejlepším výkonům. Pravidla této týmové soutěže jsou však trochu záludná. Kdo nemá v zásobě dostatečný počet specialistů – atletů má jen malou šanci získat dostatečný počet bodů pro postup do pražského finále. Výsledné výkony ale většinu zúčastněných potěšily. Co na tom, že nepostoupíme. Zážitek z pěkného sportovního dne a kvalitních sportovních výkonů v nás zůstane.  Všem moc děkujeme za reprezentaci naší školy.    M. Zettlová