Před projektovými dny na téma Tradice a lidové zvyky zhlédli žáci třídy 2.A divadelní představení O malé čarodějnici v divadle Gong.

Celý příběh začíná o filipojakubské noci, kdy se malá čarodějnice rozhodne přes zákaz tančit a rejdit  se zkušenými čarodějnicemi. Ty ji však odhalí a ona pak celý rok koná dobro, aby se z ní stala dobrá čarodějnice. Jaké další zvyky se váží k tomuto období si řekneme v projektovém vyučování v tomto týdnu.


Mgr.Kateřina Lucáková