Během měsíce října jsme s žáky 4. tříd v domě U Zlatého prstenu navštívili interaktivní pořad Praha Karla IV.-středověké město. Před samotným pořadem jsme se zastavili na Staroměstském náměstí a prohlédli jsme si Staroměstskou radnici s orlojem, Týnský chrám, pomník mistra Jana Husa, mariánský sloup a gotický dům U Kamenného zvonu. 

Samotný pořad představil dětem Prahu za Karla IV. Videomapping na modelu celého pražského souměstí a modelu Karlova náměstí s blízkým okolím představuje stavební a urbanistický rozvoj města v průběhu 14. století. Děti si prohlédly unikátní archeologické nálezy a snažily se přijít na to, k čemu kdysi tyto předměty sloužily. Dozvěděly se mnoho informací o hradbách Prahy a zkusily si hradby na jednoduchém modelu postavit. Každá z pěti skupin si nacvičila scénku, která představila jedno ze středověkých řemesel a ostatní skupiny hádaly název řemesla. To děti hodně bavilo. Celý pořad byl příjemným i poučným zpestřením výuky vlastivědy, ve které se právě učíme o středověku.

Mgr. R. Blažková