V týdnu od 30. října se celý 4. ročník zapojil do projektu České spořitelny Abeceda peněz, zaměřeného na rozvoj finanční gramotnosti.

Na hodině informatiky děti odpovídaly online na 12 náročných kvízových otázek. Otázky by patrně nezvládli i někteří dospělí. Ve čtvrtek 2.11. s pracovnicí České spořitelny děti absolvovaly zajímavý program, kde se seznámily například s pojmy příjmy, výdaje, rozpočet a jiné. Vše si prakticky vyzkoušely na dotykové tabuli na programu Abeceda peněz. Další hodinu děti pracovaly samostatně v pracovních sešitech.

            Projektu se budeme dál věnovat v hodinách matematiky. Dostali jsme totiž od České spořitelny další materiály pro výuku finanční gramotnosti a můžeme samostatně pokračovat.

            Děti byly velice aktivní, měly dobré znalosti a program Abeceda peněz se velice vydařil.

Mgr. Lia Ruthová