Stanovení dohledu nad žáky v době mezi dopol. a odpol. vyučováním