Žáci 6.ABC dojeli v pořádku na adaptační kurz. 

třídní učitelé