V rámci výuky polytechnické výchovy a ve spolupráci se SOŠ Jarov se naši žáci sedmých tříd seznamují s vybranými řemeslnými obory pod vedením zdejších vyučujících přímo v dílnách.

Zde si mají možnost vyzkoušet svou manuální zručnost a nahlédnout do různých řemeslných oborů (obor truhlář, zámečník, malíř, lakýrník, zedník, klempíř, zahradník a florista pro interiér a exteriér).

Mgr. E. Švancarová