Z důvodu havárie vody je dnešní kroužek keramiky zrušen - bude nahrazen v průběhu června.

A. Wendlíková